yousef  saad
yousef saad
الجمعة الساعة 01:41
عظة: عظات مسيحية ملوك الثانى ( 3 و 4 )

Autoplay
yousef  saad
yousef saad
12/01/2017 الساعة 04:05
عظة: عظات مسيحية كورنثوس الأولى 7

Autoplay
yousef  saad
yousef saad
06/01/2017 الساعة 01:16
عظة: عظات مسيحية ملوك الثانى 2

Autoplay
yousef  saad
yousef saad
20/12/2016 الساعة 23:56
عظة: عظات مسيحية كورنثوس الأولى ( 5 و 6 )

Autoplay
yousef  saad
yousef saad
17/12/2016 الساعة 23:40
عظة: عظات مسيحية كورنثوس الأولى ( 3 و 4 )

Autoplay
yousef  saad
yousef saad
16/12/2016 الساعة 01:14
عظة: عظات مسيحية ملوك الثانى 1

Autoplay
yousef  saad
yousef saad
02/12/2016 الساعة 02:34
عظة: عظات مسيحية ملوك الأول 22

Autoplay
yousef  saad
yousef saad
24/11/2016 الساعة 13:15
زوروا هذه المدونة الروحية المفيدة روحياً http://barkor-bible.blogspot.com/
yousef  saad
yousef saad
23/11/2016 الساعة 06:40
عظة: عظات مسيحية أخرجتنا إلى الخصب

Autoplay
yousef  saad
yousef saad
21/11/2016 الساعة 17:44
عظة: عظات مسيحية كورنثوس الأولى ( 2 )

Autoplay